Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Σύγχρονο υπολογιστή γραφείου
- Jan 17, 2018 -
Σε γενικές γραμμές, όταν την αποτυχία ενός κόμβου σε ένα σύμπλεγμα, οι εργασίες σε αυτό μεταφέρονται αυτόματα σε κανονική τους άλλους κόμβους. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ένας κόμβος του συμπλέγματος μπορεί να διατηρηθεί off-line, που δεν επηρεάζει τη λειτουργία του το ολόκληρο σύμπλεγμα.